četvrtak, 27. rujna 2012.

USKORO NOVA KNJIGA: Lako prevozni zdrug Hrvatske legije na Istočnom bojištu 1941.-1942.

U široj javnosti malo je poznato da se na Istočnom bojištu osim 369. pojačane (hrvatske) pješačke pukovnije borila i jedna postrojba Hrvatskog domobranstva pod talijanskim zapovjedništvom. Riječ je o Lako prevoznom zdrugu Hrvatske legije ili Legione Croata Autotransportabile, kako je glasio službeni naziv postrojbe na talijanskom jeziku. Osim jednostrane obrade tematike Drugog svjetskog rata od strane jugoslavenske historiografije, uzrok relativne nepoznatosti Lako prevoznog zdruga nalazi se i u samom razlogu njegovog postanka. Naime, Italija je brzo prozrela koja je prava svrha Hrvatske legije i da je vlada NDH preko nje htjela zaobići odredbe Rimskih ugovora koji su se odnosili na odredbe o ustroju Hrvatskog domobranstva. Stoga je Italija zahtijevala da se Hrvatska legija stavi pod njezino zapovjedništvo i da se bori u sastavu njezinog ekspedicionog zbora na Istočnom bojištu. Nakon što je Njemačka strana odbila takvu mogućnost, Italija je postavila zahtjev da Hrvatsko domobranstvo ustroji dodatnu postrojbu dragovoljaca koja bi se stavila pod njezino zapovjedništvo, na što je vlada NDH nevoljko pristala. Kako su Rimski ugovori u hrvatskoj javnosti vrlo loše prihvaćeni i nakon njihove objave zavladalo je izrazito protutalijansko raspoloženje, u vodstvu NDH odugovlačili su sa slanjem Zdruga na obuku u Italiju, nadajući se da će uspjeti izbjeći preuzetu obvezu. Kada je u prosincu 1941. Zdrug ipak upućen u Italiju taj je događaj vrlo slabo popraćen u ondašnjim medijima. Za razliku od 369. pojačane (hrvatske) pješačke pukovnije, o djelatnostima Zdruga tijekom čitavog njegovog postanka vrlo se malo pisalo i govorilo, kao da ga se krilo od javnosti, a tijekom boravka poglavnika Ante Pavelića na Istočnom bojištu Zdrug je bio jedina postrojba Hrvatske legije koju nije posjetio.

O ovoj postrojbi uskoro ćete prvi put sve moći pročitati i doznati iz nove knjige mr. sc. Amira Obhođaša, autora hit knjige "Hrvatska legija: 369. pojačana (hrvatska) pješačka pukovnija na Istočnom bojištu, 1941.-1943.". O svemu uskoro opširnije!

Vaša "Hrvatska povijest"!

ponedjeljak, 24. rujna 2012.

Biografski podaci o autorici upravo izašle knjige "Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha"
Neva Mihalić rođena je u Zagrebu. Srednju školu završila je u Splitu. Diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu izradom diplomskog rada na Institutu „Ruđer Bošković“ u Zagrebu. Radila je kao znanstvena novakinja na polju povijesti i filozofije zna­nosti. Doktorant je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu na polju filozofije uma. Stipendija bavarske vlade omogućila joj je istraživanje u Njemačkoj (kulturna povijest), a stipendija francuske vlade istraživanje i usavršavanje na znanstvenim i visokoškolskim institucijama u Parizu i Rouenu (eksperimentalna fenomenologija i primijenjena epistemologija). Dosad je objavila analitičke, znan­stvene, stručne i publicističke radove na područjima povijesti i filozofije znanosti, kulturne povijesti i političke povijesti.

ponedjeljak, 17. rujna 2012.

"Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha" - sadržaj knjige

Drage čitateljice, dragi čitatelji,

iz tiska je upravo izašla najavljena nova knjiga iz naše biblioteke "Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha".

Ovo je njezin sadržaj:

Zašto je Hrvatska bila odlučujuće ratište za obranu Trećeg Reicha u jugoistočnoj Europi

O HSS-u, iluziji pasivne obrane suvereniteta ili apsurdnosti hrvatskoga pacifizma

O puzajućem komunističkom preuzimanju vlasti u Hrvatskoj

Kako su nastali Narodnooslobodilačka vojska, mornarica i zrakoplovstvo na hrvatskom ratištu
  
Kakav je bio vojni doprinos pripadnika Hrvatskog domobranstva rastu i djelovanju NOP-a na hrvatskom ratištu                                                       

O protuosovinskom otporu hrvatskoga stanovništva u Drugom svjetskom ratu  

Kako su spašavani saveznički zrakoplovci na teritoriju Hrvatske    

Kakva je bila saveznička strategija prema jugoslavenskim teritorijima                    

Kako su se ustrojavale savezničke snage za djelovanja u jugoistočnoj Europi           

Kakvi su bili politički odnosi u vojnoj koaliciji između NOVJ/NKOJ-a i zapadnih Saveznika

O problemu savezničkog nerazumijevanja zbilje ili neprincipijelnost visokih principa
             
O pokušajima uspostavljanja hrvatske protuosovinske nekomunističke oružane snage    

Kako se dogodio udar Komunističke partije Jugoslavije na suverenitet antifašističke Hrvatske       

O hrvatskom povijesnom iskustvu i drami hrvatske nacionalne borbe u Drugom svjetskom ratu

četvrtak, 13. rujna 2012.

Knjiga „Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha“ - nezaobilazni hrvatski udžbenik za Drugi svjetski rat

O Drugom svjetskom ratu i Hrvatima u njemu dosad je napisano mnoštvo knjiga, objavljeno dokumenata, sjećanja... Ali i danas, više od 20 godina od pada komunizma, od raspada jugoslavenske federacije, i dalje smo opterećeni pogledom na taj rat kojim nas je „učila“ jugoslavenska historiografija pod strogom paskom Komunističke partije/Saveza komunista. Ni nakon više od dva desetljeća nismo se uspjeli osloboditi ideološkog pogleda na taj rat s kojim se suočavamo na svim razinama, od udžbeničke do političke razine, od pojedinih autora koji nam i danas prodaju povijesnu maglu zamotanu u ideološki diskurs do političara na samom vrhu vlasti koji se više bave čuvanjem ideologije, a manje svojim političkim poslom. Mi još i danas slušamo samo o partizanima, komunistima, NOB-u, ofenzivama, kao da u tom ratu nije postojala ni jedna druga opcija, ni jedan drugi sloj sta­novništva koji je također bio borben protiv njemačkog i talijanskog okupatora.
Kako je jugoslavenska historiografija izbacila sve druge vidove otpora koji su postojali, jer je trebalo samo naglašavati onaj pod komunističkim vodstvom, tako i danas imamo činjenicu da se govori i piše samo o tom jednom pokretu, istina najjačem i na kraju onom koji je iz rata izašao kao pobjednik, ali se prešućuju svi drugi, prešućuje se često ili umanjuje, relativizira način kako je Komunistička partija eliminirala sve druge protivnike, kako je izmanipulirala i iskoristila partizanski pokret za komunističku revoluciju i nasilno zauzimanje vlasti. Ova knjiga kolegice Neve Mihalić pravo je, jedinstveno osvježenje za hrvatsku historio­grafiju, ali i za hrvatsko društvo u cjelini. Knjiga Neve Mihalić baca sasvim novi pogled na ono što se u Drugom svjetskom ratu događalo među Hrvatima. Jer taj pogled nije ideološki opterećen. Ona je samo nastojala biti što objektivnija nakon niza proči­tanih dokumenata i knjiga, nastojala je u ovoj knjizi objasniti svu tragediju koja je Hrvate zadesila u Drugom svjetskom ratu, a čije posljedice još i danas itekako osjećamo. Knjiga kolegice Mihalić zapravo je nova paradigma Drugog svjetskog rata među Hrvatima, pogled na rat i događanja u njemu kakav se i očekuje od nekog nepristranog iz današnje perspektive. Ovo je knjiga koja će svakoga natjerati na razmišljanje i preispitivanje.
Što mi danas zapravo znamo o onome što se tada događalo? Budimo iskreni, većina ne zna gotovo ništa osim pojedinih na­čelnih stvari i općih informacija. Ova će knjiga mnogima otvoriti nova obzorja. I takva nam je upravo trebala, da bude konačni, toliko potreban pomak u tumačenju ratnih zbivanja od prije više od pola stoljeća. Bit će i onih koji neće biti zadovoljni. Ali kad se knjiga pročita, bit će svakome jasno da autorica nije pisala kako bi se nekome svidjela, dodvorila. Ona je pisala bez zadrške, od početka do kraja svoje interpretacije i zaključke temelji na izvorima i literaturi, i ne dvoji oko svojih ocjena i zaključaka, izravna je u svemu. I napisala je knjigu kakve još u Hrvatskoj nije bilo. Zato joj treba čestitati i zahvaliti, a knjigu obavezno pročitati. Zapravo, knjiga bi trebala postati nezaobilazni hrvatski udžbenik za Drugi svjetski rat u nas!

Zvonimir Despot
Cijena knjige:  79,90 kn     KUPI

četvrtak, 6. rujna 2012.

Uskoro izlazi nova knjiga: "Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha"

Krajem rujna izlazi iz tiska nova knjiga u biblioteci "Hrvatska povijest". Naslov knjige bit će "Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha", a u podnaslovu "Hrvatski protuosovinski otpor i dinamika vojno-političkih strategija na hrvatskom ratištu u Drugom svjetskom ratu". Povijesni fenomen koji je predmet knjige jest hrvatski nacionalni protuosovinski otpor u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Uz notorni partizanski pokret otpora s komunističkim vodstvom kao organizirani oružani oblik suprotstavljanja okupaciji, u Hrvatskoj se spontano rađao i disao vojno neorganizirani, politički neartikulirani protuosovinski otpor koji je potjecao od hrvatskog stanovništva, vojnika i časnika hrvatske regularne vojske te određenih političkih i građanskih krugova. Kao što se je prva vrsta otpora dosad prikazivala iz politički kontroliranog ili ideološki opterećenog rakursa, postojanje ove druge vrste pružanja protuosovinskog otpora u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu historiografski i društveno nije dovoljno uzeto u obzir.

U ovom radu pokušali smo dati prilog hrvatskoj političkoj i vojnoj historiografiji Drugog svjetskog rata polazeći od razmatranja epistemologije povijesnih znanosti, pri čemu smo koristili uvide, načela i koncepte povijesne epistemologije, filozofije uma, fenomenologije, filozofije prirodnih znanosti i naturalizirane epistemologije. Temeljem ovih epistemičkih polazišta krenuli smo u smjeru prikazivanja organske povezanosti povijesnih, političkih, vojnih i psiho-socijalnih stanja stvari (odnosno, prema tradicionalnoj historiografiji, prilika) specifičnih za Hrvatsku jer je njihova ukupnost uvjetovala jedinstvena politička i vojna zbivanja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, samostalni, samoorganizirajući rast oružanog i civilnog protuosovinskog otpora, kao i sazrijevanje planova protuosovinskog prevrata u Hrvatskoj uronjenoj u političko-vojne okolnosti Drugog svjetskog rata u Europi. Povijesna politička i vojna zbivanja u Hrvatskoj Drugog svjetskog rata nisu se mogla događati apstraktno i neovisno od vanjskih političkih i vojnih okolnosti, ali, jednako tako, i od unutrašnjih, nacionalnih povijesnih, političkih i društvenih uvjetovanosti. Svako poglavlje ovoga rada bavi se jednom temom: kronološki prateći relevantna zbivanja, pokušava prikazati određena stanja stvari i iscrtati odraze koje su ona morala imati na povijesne djelovatelje. Za konstituiranje prikaza birani su podaci, informacije ili pojave koji su, po našemu mišljenju, značajnije utjecali na stvaranje određenih povijesno-društvenih stanja ili su bili njihova posljedica te su kao takvi presudno utjecali na svijest pojedinačnih i društvenih povijesnih djelovatelja, a time, posljedično, i na njihova ratna djelovanja. Posebno su nas zanimale upravo te, tada prevladavajuće i odlučujuće svijesti, pojedinačni i zajednički sustavi racionaliziranja uvjetovani jedinstvenim hrvatskim povijesnim prilikama i postojećom mrežom društvenih i međuljudskih odnosa u Hrvatskoj Drugog svjetskog rata. Jer, upravo iz djelatnih sustava racionaliziranja i mreža odnosa - prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata u Europi kao i rata u Hrvatskoj, između Trećeg Reicha i Hrvatske, kao i zapadnih demokracija i Hrvatske - proizašle su političke i vojne strategije djelovanja sukobljene ili povijesno uhvaćene u, za hrvatski narod dramatičnoj igri na hrvatskom ratištu u Drugom svjetskom ratu.

Uskoro više o knjizi, autorici i datumu izlaska.

utorak, 4. rujna 2012.

Izvršni urednik biblioteke "Hrvatska povijest"

Drage čitateljice, dragi čitatelji,

od početka rujna biblioteku "Hrvatska povijest" uređuje i Danijel Tatić, zaposlen kao izvršni urednik u tvrtki Despot Infinitus d.o.o. koja izdaje knjige iz ove biblioteke. Kolega Tatić prošle je godine diplomirao povijest na Sveučilištu "Jurja Dobrile" u Puli, a njegov angažman doprinijet će još snažnijem razvoju ove biblioteke.

Vaša "Hrvatska povijest"!