petak, 24. svibnja 2013.

U PRODAJI IZRAVNO OD NAKLADNIKA I OD IDUĆEG TJEDNA U KNJIŽARAMA Knjiga "Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980." dr. sc. Miroslava Akmadže - 530 stranica u tvrdom uvezu za 79,90 kuna!

SADRŽAJ
I. UVOD
Uvodne napomene
Političke prilike u Jugoslaviji neposredno nakon Drugog svjetskog rata
Uzroci nepovjerenja između Katoličke crkve i komunističkog režima u Jugoslaviji
II. KATOLIČKA CRKVA I DRŽAVA OD 1945. DO 1952.
1. POLOŽAJ KATOLIČKE CRKVE DO DONOŠENJA USTAVA FNRJ 1946.
Prvo uhićenje nadbiskupa Alojzija Stepinca i razgovori s Josipom Brozom Titom
Prve predstavke predstavnika Katoličke crkve državnim vlastima
Hodočašće u Mariju Bistricu
Biskupska konferencija u rujnu 1945. i pastirsko pismo
Reakcije na pastirsko pismo
Napad na nadbiskupa Stepinca u Zaprešiću
Razmjena diplomatskih predstavnika između Svete Stolice i Jugoslavije
2. MONS. SVETOZAR RITIG I KOMISIJA ZA VJERSKE POSLOVE
3. KATOLIČKA CRKVA I ZAKON O AGRARNOJ REFORMI I KOLONIZACIJI
4. OSTALI ZAKONI KOJI SU UTJECALI NA ODNOSE KATOLIČKE CRKVE I DRŽAVE
Zakon o braku
Zakon o matičnim knjigama
Ostali zakoni koji su utjecali na položaj Katoličke crkve
5. KATOLIČKA CRKVA I USTAV FNRJ IZ 1946.
6. SUĐENJE ZAGREBAČKOM NADBISKUPU ALOJZIJU STEPINCU
Pripreme za suđenje
Suđenje – optužnica i ispitivanje nadbiskupa Stepinca
Nadbiskup iznosi obranu
Izjave nadbiskupovih branitelja
Presuda
Reakcije na presudu
Premještaj nadbiskupa Stepinca u Krašić
7. OSTALI SUDSKI POSTUPCI PROTIV PREDSTAVNIKA KATOLIČKE CRKVE
Predstavke predstavnika Katoličke crkve u svezi sa zatvaranjem svećenika
Suđenje franjevcima u slučaju ”Gaon” 1947.
O još nekim suđenjima
8. NEKI OBLICI GUŠENJA VJERSKIH SLOBODA OD STRANE NIŽIH TIJELA VLASTI
9. O PROBLEMIMA VJERSKOG TISKA
Stanje vjerskog tiska
Zabrana katoličkog tjednika Gore srca
10. O PROBLEMU VJERONAUKA U DRŽAVNIM ŠKOLAMA
Odnos komunističkog režima prema vjeronauku u državnim školama u prvim poratnim godinama
Izbacivanje vjeronauka iz državnih škola
11. RAD VJERSKIH ŠKOLA I PROBLEM NJIHOVOG STATUSA
Srednje škole i sjemeništa
Zatvaranje sjemeništa po Uredbi o đačkim domovima za omladinu srednjih škola od 17. rujna 1946.
Sjemeništarci dobivaju obvezu pohađanja osmogodišnjeg školovanja u državnim školama
Izbacivanje Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Zagrebačkog sveučilišta
Problem odgode odsluženja vojnoga roka polaznicima vjerskih škola
12. OSNIVANJE STALEŠKIH UDRUŽENJA KATOLIČKIH SVEĆENIKA
Osnivanje prvih staleških svećeničkih udruženja u socijalističkoj Jugoslaviji
Stav katoličkih biskupa prema svećeničkim udruženjima
”Non licet” – zabrana svećenstvu članstva u udruženjima
13. ZAOŠTRAVANJE ODNOSA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I SVETE STOLICE
Prekid diplomatskih odnosa
Reakcije na prekid diplomatskih odnosa
14. BOŽO MILANOVIĆ I POLOŽAJ KATOLIČKE CRKVE U ISTRI
III. KATOLIČKA CRKVA I DRŽAVA OD 1953. DO 1960.
1. DONOŠENJE ZAKONA O PRAVNOM POLOŽAJU VJERSKIH ZAJEDNICA
2. PROMJENA TAKTIKE KOMUNISTIČKOG REŽIMA PREMA KATOLIČKOJ CRKVI
Partijsko vodstvo mijenja metode pritiska na Katoličku crkvu
Optužbe protiv Svete Stolice zbog Trsta
Šeperovo imenovanje nadbiskupom koadjutorom zagrebačkim i susret s Bakarićem
Memorandum katoličkog svećenstva u iseljeništvu predsjedniku SAD-a Dwightu D. Eisenhoweru 1954.
Ustrajnost vjerskih komisija na stvaranju nejedinstva u crkvenim redovima
Problem religioznosti jednog dijela komunista
Prvi odlasci biskupa u Rim
Problemi biskupa Josipa Srebrnića u svezi s dobivanjem putovnice
Neslaganja u Vjerskoj komisiji oko politike prema Katoličkoj crkvi
Zasjedanje Biskupske konferencije u listopadu 1959.
3. JAČANJE PRITISKA NA VJERSKE ŠKOLE
Jačanje nadzora i zatvaranje vjerskih škola
Izvlačenje bogoslova iz vjerskih škola
4. OSNIVANJE I DJELATNOST STALEŠKOG DRUŠTVA KATOLIČKIH SVEĆENIKA HRVATSKE
Osnivanje inicijativnih odbora Staleškog društva katoličkih svećenika u Hrvatskoj
Kampanja protiv biskupa
Predstavnici udruženja kod Josipa Broza Tita na Brijunima
Osnivačka skupština Staleškog društva katoličkih svećenika Hrvatske i njegova djelatnost do 1960.
Kardinal Alojzije Stepinac i biskup Frane Franić o svećeničkim udruženjima
Franjo Šeper i Vladimir Bakarić o svećeničkim udruženjima
Aktivnosti Vjerske komisije na poboljšanju rada Društva
Druga redovna skupština Društva 1958.
5. SPORENJA U SVEZI SA ZAVODOM SV. JERONIMA U RIMU
6. SUĐENJE SVEĆENICIMA I BOGOSLOVIMA ĐAKOVAČKOG SJEMENIŠTA
7. ODUZIMANJE CRKVENE IMOVINE PO ZAKONU O NACIONALIZACIJI NAJAMNIH ZGRADA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ 1958.
8. BOLEST I SMRT KARDINALA STEPINCA
IV. KATOLIČKA CRKVA I DRŽAVA OD 1960. DO 1966.
1. PRVE NAJAVE O MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA CRKVENO-DRŽAVNIH ODNOSA
Prvi razgovori nadbiskupa Franje Šepera s predsjednikom Komisije za vjerska pitanja NR Hrvatske, Stjepanom Ivekovićem
Suđenje Jerakovoj skupini
Nadbiskup Franjo Šeper traži prekid sudskih postupaka protiv svećenstva
Neki poticaji za pokretanje razgovora između Svete Stolice i Jugoslavije
Biskupska konferencija u rujnu 1960. i prve naznake o spremnosti za normalizaciju odnosa s državom
Donošenje Uredbe o izvršenju Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica
Razgovor Šeper-Iveković 3. ožujka 1962.
Predstavke Biskupske konferencije iz rujna 1962.
Papa Ivan XXIII., Drugi vatikanski koncil i crkveno-državni odnosi u Jugoslaviji
Katolička crkva i komunistički izbori
2. STALEŠKO SVEĆENIČKO DRUŠTVO U OKOLNOSTIMA SMIRIVANJA CRKVENO-DRŽAVNIH ODNOSA
Državne vlasti nastoje promijeniti odnos biskupa prema Društvu
Uznemirenost članova Društva zbog sve boljih odnosa državnih vlasti s biskupima
Najave moguće reorganizacije Društva
Biskupi ne popuštaju
Problemi oko donošenja novih pravila Društva
3. PREGOVORI SVETE STOLICE I JUGOSLAVIJE I POTPISIVANJE PROTOKOLA
Prve naznake o mogućem početku pregovora između Svete Stolice i Jugoslavije
Papa Pavao VI., drugo zasjedanje Drugog vatikanskog koncila i nastavak priprema za pregovore s Jugoslavijom
Neki postupci mjesnih tijela vlasti, partijskih organizacija i pojedinaca, koji su otežavali normalizaciju
crkveno-državnih odnosa
Početak službenih pregovora između Svete Stolice i Jugoslavije
Beogradski pregovori u siječnju 1965.
Mika Tripalo o taktici države prema Katoličkoj crkvi
Biskupi o prijedlogu izmjena Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica
Glas Koncila
Državne vlasti o pastoralnom radu u inozemstvu i Šeperovu govoru na svečanosti povodom imenovanja kardinalom
Beogradski pregovori od 29 svibnja do 8. lipnja 1965.
Prosvjedi jugoslavenske vlade zbog biskupske poslanice i događanja na proslavi 250. godišnjice pobjede nad Turcima pod Sinjem 1715.
Zastoj u pregovorima
Svršetak Drugog vatikanskog koncila
Rimski pregovori u prosincu 1965.
Pitanje svrsishodnosti daljnjeg djelovanja Staleškog društva katoličkih svećenika SR Hrvatske
Završne konzultacije o Protokolu
Potpisivanje Protokola
Reakcije na potpisivanje Protokola i razmjena izaslanika
V. KATOLIČKA CRKVA I DRŽAVA OD 1966. DO 1970.
1. POSTKONCILSKI RAZVOJ CRKVENO-DRŽAVNIH ODNOSA
Zbunjenost partijskog članstva u svezi s promjenama u politici prema Katoličkoj crkvi
Zabrinutost državnih vlasti zbog sve veće aktivnosti Katoličke crkve u društvu
Predstavke Biskupske konferencije iz lipnja 1968.
Uloga staleških svećeničkih udruženja u postkoncilskom vremenu
2. FOND PAPE IVANA XXIII. I GRADNJA NOVIH CRKAVA
3. USTANOVLJENJE CENTRA ZA KONCILSKA ISTRAŽIVANJA, DOKUMENTACIJU I INFORMACIJE KRŠĆANSKA SADAŠNJOST
4. ŠEPEROVO IMENOVANJE PREDSTOJNIKOM ZBORA ZA NAUK VJERE I IMENOVANJE FRANJE KUHARIĆA ZAGREBAČKIM NADBISKUPOM
5. PROMJENE TERITORIJALNOG USTROJA KATOLIČKE CRKVE U JUGOSLAVIJI
6. POVRATAK KRUNOSLAVA DRAGANOVIĆA U JUGOSLAVIJU
7. OBNOVA JUGOSLAVENSKO-VATIKANSKIH DIPLOMATSKIH ODNOSA
Mika Špiljak u posjetu papi Pavlu VI.
Ponovna uspostava punih diplomatskih odnosa
VI. KATOLIČKA CRKVA I DRŽAVA OD 1971. DO 1980.
1. ODNOSI JUGOSLAVIJE I SV. STOLICE NAKON OBNOVE DIPLOMATSKIH ODNOSA
Posjet Josipa Broza Tita papi Pavlu VI.
Marijanski i Mariološki kongres u Hrvatskoj u kolovozu 1971.
Prigovori jugoslavenskih vlasti Sv. Stolici na djelovanje iseljenog svećenstva
Neki problemi u jugoslavensko-vatikanskim odnosima nakon sloma Hrvatskog proljeća
Miloš Minić u posjetu Sv. Stolici
Ivan Pavao II. – papa koji je najavio slom komunizma
2. CRKVENO-DRŽAVNI ODNOSI NAKON OBNOVE JUGOSLAVENSKO-VATIKANSKIH DIPLOMATSKIH ODNOSA
Katolička crkva i Hrvatsko proljeće
Biskupska konferencija u veljači 1972. o političkim prilikama u Hrvatskoj
Kuharićeva Korizmena poslanica 1972.
”Neprijateljsko” djelovanje katoličkog svećenstva
Pogoršanje crkveno-državnih odnosa nakon smjene hrvatskog političkog vodstva
Vodeći partijski dužnosnici i tijela o pogoršanju crkveno-državnih odnosa
Poigravanje državnih vlasti s nadbiskupom Franićem u svezi s gradnjom crkve Sv. Petra u Splitu
Nastojanja državnih vlasti da se svećenici uključe u rad koordinacijskih odbora SSRN-a
Katolička crkva i Titova kandidatura za Nobelovu nagradu za mir
Zabrane Glasa Koncila
Katolička crkva i Ustav iz 1974.
Nadbiskup Josip Pavlišić na udaru državnih vlasti
Crkvene reakcije na knjigu Jakova Blaževića Tražili smo crvenu nit
Katolička crkva i beogradsko zasjedanje Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji 1977./1978.
Reakcije državnih vlasti na proslavu 900. godišnjice posvete crkve sv. Marije u Biskupiji kod Knina
Odumiranje Društva katoličkih svećenika Hrvatske
Katolička crkva i Titova bolest i smrt
Ivan Lalić o crkveno-državnim odnosima i stanju Katoličke crkve u Hrvatskoj 1980.
Brojčani pokazatelji stanja Katoličke crkve u Hrvatskoj krajem 70-tih godina 20. stoljeća
3. ULOGA DRŽAVNIH VLASTI U NEKIM UNUTARCRKVENIM SPOROVIMA
Zadarski slučaj
Teološko društvo Kršćanska sadašnjost
VII. ZAKLJUČAK
VIII. PRILOZI
Prilog 1. - Kronologija najvažnijih događaja
Prilog 2. - Popis biskupa/nadbiskupa u biskupijama/nadbiskupijama na hrvatskom jezičnom području u SFRJ
Prilog 3. - Popis predsjednika hrvatske i savezne Vjerske komisije od 1945. do 1980.
Prilog 4. - Podaci hrvatske Vjerske komisije o brojnom stanju svećenstva svih vjeroispovijesti u NR Hrvatskoj s danom 1. prosinca 1946.
Prilog 5. - Podaci hrvatske Vjerske komisije o brojnom stanju svećenika svih vjerskih zajednica u NR Hrvatskoj s danom 20. veljače 1947.
Prilog 6. - Podaci hrvatske Vjerske komisije o brojnom stanju katoličkog svećenstva u NR Hrvatskoj po biskupijama s danom 20. veljače 1947.
Prilog 7. - Podaci Savezne komisije za vjerska pitanja o popravcima crkvenih zgrada u SFRJ u razdoblju od 1945. do 1960.
Prilog 8. - Podaci Savezne komisije za vjerska pitanja o broju katoličkih svećenika, redovnika/ca, crkava, kapela, samostana, polaznika vjerskih škola, te nakladi vjerskog tiska po republikama 1960. godine
Prilog 9. - Usporedni brojčani podaci polaznika katoličkih vjerskih škola u Hrvatskoj za 1959., 1960., 1967. i 1969. godinu
Prilog 10. - Usporedni podaci Vjerske komisije o broju službenika Katoličke crkve po republikama 1960. i 1966. godine
Prilog 11. - Brojčani podaci članova Staleškog društva katoličkih svećenika Hrvatske od 1953. do 1976. godine
Prilog 12. - Nepotpuni popis članova Staleškog društva katoličkih svećenika Hrvatske
Prilog 13. - Podaci hrvatske Vjerske komisije o nakladi katoličkog vjerskog tiska u Hrvatskoj za 1965. i 1976. godinu
Prilog 14. - Izvješće mons. Bože Milanovića o sastanku predstavnika Zbora svećenika sv. Pavla za Istru s predstavnicima Savezničke Komisije za razgraničenje Julijske krajine u Pazinu 19. ožujka 1946.
Prilog 15. - Izvadak iz izvješća Službe državne sigurnosti o zasjedanju Biskupske konferencije u Dubrovniku 7. veljače 1972. u svezi s političkim prilikama u Hrvatskoj nakon sloma ”Hrvatskog proljeća“
IX. IZVORI I LITERATURA
X. KRATICE
KAZALO IMENA
Bilješka o autoru

Nema komentara:

Objavi komentar